Funktioner

Planera

SyncroSite använder importerad produktionstidplan. Genom att skapa leveransplaner i SyncroSite möjliggörs automatiska revideringar av leverans- och avropsdatum.

Bereda

Här hanteras det dagliga beredningsarbetet. SyncroSite hjälper till att koordinera nyttjandet av delade resurser.

Utföra

Färdig beredda aktiviteter flyttas till utföra vilket medför att de ansvariga för respektive aktivitet kan se att dessa är redo för att utföras.

Följa upp

Möjlighet till kvalitativ och kvantitativ uppföljning samt statistikfunktioner. Möjlighet till jämförelse av planerad mot faktisk produktion.

Mina uppgifter

Under mina uppgifter kan tjänstemännen se vilka beredningsaktiviteter som de har att arbeta med och yrkesarbetarna kan här se vilka aktiviteter som är redo att utföras. Vid avklarade aktiviteter kan dessa checkas av av respektive utförare.