admin's blog

Pilotprojekt Byggmästarn´i Skåne

Byggmästarn´i Skåne påbörjar sitt pilotprojekt med SyncroSite till bygget av en kontorsbyggnad i Lund. Byggnaden är på ca. 1000 kvm och i två plan. Projektet planeras att vara klar november 2013.

Pilotprojekt NCC

Den 4 februari påbörjar NCC i Luleå sitt pilotprojekt med SyncroSite. Systemet används i byggandet av bostadsrätter på Lulsundsbergets sydvästra sluttning i Luleå. Byggnaden planeras bli färdig hösten 2013.

Pilotprojekt Nåiden

Nåiden Bygg AB påbörjar sitt pilotprojekt med SyncroSite på bygget av ett nytt Vård- och omsorgsboende på Bergviken. detta görs på uppdrag av Luleå kommun. Byggnaden planeras bli klar hösten 2013.

Sidor