Blogs

Pilotprojekt Nåiden

Nåiden Bygg AB påbörjar sitt pilotprojekt med SyncroSite på bygget av ett nytt Vård- och omsorgsboende på Bergviken. detta görs på uppdrag av Luleå kommun. Byggnaden planeras bli klar hösten 2013.

Sidor