Metod

Konventionella byggprojekt karaktäriseras av ett flertal problem som kan undvikas med SyncroSite. Alltför tidig detaljplanering medför omfattande omplanering. Med många berörda innebär det stort slöseri med arbetstid. När produktionsaktiviteterna påbörjas är inte alltid alla nödvändiga förutsättningar är på plats.

Information som berör aktiviteten finns i flertal olika system och dokument. Det är därför lätt att göra misstag vid beredningen.

Arbetsplatsstudier har visat effekterna. Enbart 17,5% av arbetstiden i produktionsprojekten är direkt värdeökande (produktiv). 45,4% ägnas åt förberedelser och 33,4% är rent slöseri.

SyncroSite kopplar samman all beredningsinformation. Synkroniseringsstödet hjälper beredningspersonalen att avropa leveranser i rätt tid, reservera plats för arbetet, maskiner/utrustning, engagera personal etc. Arbetet kan genomföras utan störningar.

Yrkespersonal och underentreprenörer har enkelt tillgång till all information som behövs för aktiviteten. Det blir lätt för alla att göra rätt. Resultatet blir kortare produktionstid, lägre produktionskostnader och högre kvalitet.

SyncroSite förenklar arbetsmöten och erbjuder dessutom statistik som möjliggör faktabaserat förbättringsarbete där det verkligen ger resultat.