Pilotprojekt NCC

Den 4 februari påbörjar NCC i Luleå sitt pilotprojekt med SyncroSite. Systemet används i byggandet av bostadsrätter på Lulsundsbergets sydvästra sluttning i Luleå. Byggnaden planeras bli färdig hösten 2013.