OM OSS

SyncroSite är ett av marknadens första program för produktionsstyrning av byggarbetsplatsen. SyncroSite är ett webbaserat system vilket betyder att inga installationer krävs.

Forskargrupperna vid Byggproduktion samt Industriell Logistik vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) har arbetat med effektivisering av produktionen på byggplatserna under drygt 10 år. Detta arbete har genomförts i nära samverkan med svenska byggföretag och lagt grunden till SyncroSite. SyncroSite är nu ett samarbete mellan StruSoft, Designtech och IntelliWork. Utvecklingen delfinansieras av Bygginnovationen och SBUF. Piloter genomförs tillsammans med NCC och Nåiden Bygg.

SyncroSte innehåller bl.a. funktioner för att koordinera nyttjandet av delade resurser, automatiska revideringar av leverans- och avropsdatum, att ange tillgänglighetsschema för maskiner och utrustning samt kontroll av upplagsplatser för material, maskiner och utrustning.

Fördelarna med SyncroSite är bl.a. förenklat beredningsarbete, mindre risk att yrkesarbetare hindras i sitt arbete, minskad risk att brister i leveranser upptäcks först då material skall användas samt enklare för yrkesarbetare att hitta utrustning och material.

StruSoft

Structural Design Software in Europe AB (StruSoft) är ett innovativt programutvecklingsföretag specialiserat på dataprogram för byggindustrin. StruSoft utvecklar och marknadsför användarvänliga dataprogram för analys, konstruktion och produktion av byggnadskomponenter i betong, stål och trä. StruSoft erbjuder följande system:

  • FEM-Design, tredimensionell analys, stabilitetsberäkning och dimensionering av stommar enligt Eurocode.
  • WIN-Statik, programsamling för vanliga konstruktioner som balkar, pelare, ramar och fundament.
  • IMPACT Precast, BIM-system för modellering och produktion av prefabricerade betongelement.
  • PRE-Stress, analys och dimensionering av förspända balkar över hela livslängden.
  • VIP-Energy, dynamisk simulering av byggnaders energibalans.
  • BIMcontact, projektsamarbets- och dokumnethanteringsverktyg för byggindustrin (www.bimcontact.com).

Utvecklingen startade redan i början av 80-talet inom Skanska. Under 2002 grundades StruSoft som ett oberoende företag för att ansvara för fortsatt utveckling samt att ge service och support till befintliga och nya kunder. Under åren har StruSofts programvaror - FEM-Design, WIN-Statik IMPACT Precast, PRE-Stress, VIP-Energy och BIMcontact - utvecklats och blivit en standard i norra Europa. StruSoft har mer än 1000 kunder, 10000 användare i mer än 20 olika länder. Byggnadskonstruktioner med StruSofts programvara har lett till ökad effektivitet, produktivitet och tidsbesparingar för många företag. StruSoft har sitt huvudkontor i Malmö, utvecklingscenter i Ungern och Indien. Försäljningskontor finns i Malmö och Göteborg samt i Danmark, England, Dubai och Indien.

For ytterligare information: www.strusoft.com

Designtech

Designtech Projektsamverkan AB (Designtech) är en av Europas ledande leverantörer av webbaserade samverkanslösningar för företag och organisationer. Designtechs lösningar hjälper organisationer att samverka mer effektivt, hantera sina projekt och aktiviteter effektivt, samt maximera sina prestationer.

Designtechs flaggskepp heter iCoordinator™ (www.icoordinator.com). Denna webbaserade samarbetsverktyg kan hjälpa organisationer att hantera sina resurser mer effektivt. iCoordinator™ täcker en rad olika områden som kan göra en organisation effektivare, ge högre produktivitet och kraftig förbättra samverkan mellan resurser.

For ytterligare information: www.designtech.se

IntelliWork

IntelliWork AB har under 10 år arbetat med forskning och utveckling av effektivare arbetsmetoder för byggproduktion. De nya metoderna och verksamhetsstödjande systemen har utvecklats i samarbete med forskare vid Byggproduktion samt Industriell Logistik vid Luleå Tekniska Universitet och ledande byggföretag. IntelliWork har stor erfarenhet av att stödja byggföretagens införande av de nya arbetssätten.

IntelliWork har varit projektledare för utvecklingen av SyncroSite och initierat partnersamarbetet med StruSoft och Designtech för kommersialisering.

For ytterligare information: www.intelliwork.se