Prismodell

 
 
Figur från Boverkets rapport från 2009
 
  • 33,4% av arbetstiden är rent slöseri.
  • Om slöseriet minskar till 20% av arbetstiden minskar lönekostnaden med 13,4%.
  • Entreprenörens totalkostnad minskar då med 4,5-5,9%.
  • Entreprenörens vinst för projekt med 100 MSEK produktionsbudget uppskattas då öka med 4,5-5,9 MSEK.

 

Pris på SyncroSite baseras på projektstorlek.

För offert, var god kontakta Lars Bergqvist på lars.bergqvist@strusoft.com eller på mobilnr: 0733-86 86 13.