REFERENSER

NCC

På uppdrag av HSB Norr producerar NCC bostadsrätter på Lulsundsbergets sydvästra sluttning i Luleå. SyncroSite används sedan 4 februari 2013 vid produktionen av ett 14 våningar högt punkthus. 74 flexibla lägenheter med vidsträckt utsikt över skärgården och stadskärnan. Byggnaden planeras bli färdig hösten 2013. Speciell vikt har lagts vid SyncroSite funktionalitet för inköpsplanering, lägesbaserad planering och prioritering av kritiska resurser. T.ex. användning av bygghissar och ställningar för att få ett så effektivt arbetsflöde som möjligt.

 

Byggmästarn´i Skåne

På uppdrag av Anox producerar Byggmästarn´i Skåne en utbyggnad på ca 1000 kvm av en kontorsbyggnad. SyncroSite används sedan april 2013. Utbyggnaden är på 2 plan och består av 30 kontor. Projektet planeras bli klar november 2013. Speciell vikt har lagts vid SyncroSite funktionalitet för inköpsplanering, leveransplanering och prioritering av kritiska resurser.

 

Nåiden

På uppdrag av Luleå kommun producerar Nåiden Bygg AB ett nytt Vård- och omsorgsboende på Bergviken. SyncroSite används sedan hösten 2012. Byggnaden är 5 våningar hög och består av huvudbyggnad samt två flyglar. Den första etappen inkluderar 72 lägenheter, lika många lägenheter till ingår i etapp 2. Etapp 1 planeras bli klar hösten 2013. Också i detta produktionsprojekt har effektivt stöd för inköp värdesatts liksom prioritering av kritiska resurser.